SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT


Sociale verzekeringen

De sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, dat een stelsel van wetten en maatregelen omvat dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Onder volksverzekeringen vallen o.a. de Zorgverzekeringswet, de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw).

De werknemersverzekering wordt betaald via premies door werknemers en werkgevers en verzekert werknemers (mensen in loondienst) tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Sociale voorzieningen

Uitingen van sociale voorzieningen zijn een uitkering, een product (bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel) of een dienst (zoals verzorging). Voor sociale voorzieningen zijn geen premies verschuldigd; de overheid betaalt uit algemene middelen (belastingen).

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet (voorheen de Wet werk en bijstand) in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Hierin zijn de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) als het ware samengevoegd.

Indien u in een van de bovengenoemde gevallen rechtsbijstand nodig heeft, kunt u zich wenden tot mr. B. Mor-Yazir. 

bel ons nu

Advies nodig?

Heeft u vragen of wilt u direct een van onze advocaten spreken, neemt u dan contact met ons op.

Sociale Media

fotos kantoor mor yazir

Advocatenkantoor Mor-Yazir

Laan van Nieuw Guinea 15
3531JA Utrecht
Tel: 030-3040122
Fax: 030-3040123
Email: 
info@my-advocatenkantoor.nl